Vakfımızın Gayeleri

Kuran kursu ve muadil kurslar açmak.
Burs vermek.
Beceri, meslek edindirme ve lisan kursları açmak.
Kurslar, konferanslar, seminerler düzenlemek.
Her seviyede okullar açmak ve işletmek.
İlköğretim, Lise, İmamhatip Lisesi, İlahiyat Fakültesi ve Üniversite imtihanlarına giriş kursları açmak.
Eğitim-öğretim, sağlık, izcilik, spor, kültür, sanat, basın-yayın alanlarında kurslar, yurtlar ve pansiyonlar açmak ve işletmek.
Kütüphane, etüd salonları, inceleme ve araştırma salonları açmak.
Süreli ve süresiz yayınlar yapmak.
Camiye bakmak ve ihtiyaçlarını karşılamak.
Başka cami ve kurslara yardımlarda bulunmak.
Cami ve Kuran kursları yapmak.
Muhtaç, hasta, kimsesiz, dul, öksüz ve yetimlere yardım etmek.
Gıda bankacılığı yapmak.
Amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere iktisadi işletmeler açmak, şirketler, ortaklıklar kurmak, kurulu olanlara iştirak etmek.

Yeni nesilleri, çağın gereklerine göre milli ve manevi değerlerle donanımlı; beden, zihin ve ruh sağlığı yerinde; geniş bir dünya görüşüne sahip; kişilikli ve karakterli bireyler olarak yetiştirmek ve insanlar arasında sevgi ve saygıyı, birlik ve beraberliği artırmak; meşru olan her türlü ihtiyaçların karşılanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek gayesindeyiz.

Amacımız

Amacımız; analitik düşünce yeteneğine sahip, ufku geniş, medeni cesareti yüksek, zamanı kullanma becerisine sahip, girişken, sorgulayan, donanımlı, uyumlu ve özgür nesiller yetiştirmektir.

HAYTIN EN KARLI İŞİNİ YAPIYORUZ İNSAN YETİŞTİRİYORUZ.